Bestuur

bruggetjeHet bestuur van de Stichting Happy Holiday bestaat uit:
Voorzitter Dhr. J.L.J.M. Grutters (John)
Secretaris/penningmeester Dhr. H.M. Tenthof van Noorden (Henk)
Bestuurslid Mw. H.G.D. Wieggerink-van Emst (Ginette)
Bestuurslid Dhr. E. Remmerswaal (Evert)
Bestuurslid Dhr. H.A.M. Bosch (Herman)
Bestuurslid Mw. P.M. Noorbeek-Gellaerts (Patty)


De bestuursleden worden benoemd op basis van kwaliteiten die voor Stichting Happy Holiday van belang zijn, zoals goede contacten met de gemeenschap, maatschappij en bedrijfsleven, kennis van besturen, fondsenwerving en kennis van zaken in de wereld van goede doelen. En affiniteit met de doelgroep zelf.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen honorering.

Financiƫn
Via onderstaande link is de samenvatting van de Staat van Baten en Lasten van Stichting Happy Holiday te downloaden.
Begroting 2018
Financieel overzicht

Beleidsplan
Via onderstaande link is de beleidsplan van de Stichting te downloaden.
Beleidsplan stichting Happy Holiday

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting Happy Holiday heeft het afgelopen jaar voldaan aan de statutaire verplichtingen. Van de start op 10 november 2015 is ruimschoots gewerkt aan haar beoogde doelstelling. Via onderstaande link is de activiteitenkalender van de Stichting te downloaden.
Activiteitenkalender Stichting Happy Holiday

Statuten
Download hier de statuten van Stichting Happy Holiday.

anbi

roparunlogo