Bestuur

bruggetjeHet bestuur van de Stichting Happy Holiday bestaat uit:

Voorzitter Dhr. J.L.J.M. Grutters (John)
Secretaris Mw. P.M. Noorbeek-Gellaerts (Patty)
Penningmeester Dhr. M.J.H. Joosten (Thijs)
Bestuurslid Mw. H.G.D. Wieggerink-van Emst (Ginette)
Bestuurslid Dhr. P. Masselink (Peter)
Bestuurslid Dhr. H.A.M. Bosch (Herman)
Bestuurslid Dhr. J. Boer (Johan)
Bestuurslid Dhr. A. van Lierop (André)


De bestuursleden worden benoemd op basis van kwaliteiten die voor Stichting Happy Holiday van belang zijn, zoals goede contacten met de gemeenschap, maatschappij en bedrijfsleven, kennis van besturen, fondsenwerving en kennis van zaken in de wereld van goede doelen. En affiniteit met de doelgroep zelf.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen honorering.

Financiën
Hieronder vind u de links naar de financiële documenten van Stichting Happy Holiday.

Begroting 2022
Financiële balans 2021
Baten- en lastenoverzicht 2021

Begroting 2021
Financiële balans 2020

Baten- en lastenoverzicht 2020
Verslag kascontrolecommissie 2020


Begroting 2020
Financiële balans 2019
Baten- en lastenoverzicht 2019

Begroting 2019
Financiële balans 2018
Baten- en lastenoverzicht 2018

Beleidsplan en doelstelling
Via onderstaande link is het beleidsplan en de doelstelling van de Stichting te downloaden.
Beleidsplan stichting Happy Holiday

Uitgeoefende activiteiten

De Stichting Happy Holiday heeft het afgelopen jaar voldaan aan de statutaire verplichtingen. Van de start op 10 november 2015 is ruimschoots gewerkt aan haar beoogde doelstelling. Via onderstaande link is de activiteitenkalender van de Stichting te downloaden.
Activiteitenkalender Stichting Happy Holiday

Statuten
Download hier de statuten van Stichting Happy Holiday.

WBTR
Download hier het bestuursreglement volgens de WBTR van Stichting Happy Holiday.

Privacyverklaring
Download hier de privacyverklaring van Stichting Happy Holiday.

roparun LogoShine LogoVrienden logo inveiligehanden anbiCBF ERKEND FC