Geplande weken

IMG 5062In 2019 staan weer twee vakantie weken gepland:
Week 18: 29 april t/m 4 mei 2019 (mei vakantie)
Week 43: 21 t/m 26 oktober 2019 (herfstvakantie noord-midden Nederland)

Aanmelden
Voor het aanmelden voor de gezinsweek kun je contact opnemen met:
Hotel IJsselvliedt, telefoon: 038 - 37 66 534 Website: www.ijsselvliedt.nl

Voor extra overleg, of vragen kun je terecht bij de gastvrouw/heer op Hotel IJsselvliedt, telefoon: 038 – 37 61 218

Extra vrij vragen aan school
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de schoolvakanties. Echter kan het zijn dat de vakantieweken van Happy Holiday op IJsselvliedt niet gelijk lopen dan de vakantieweken van een van de kinderen. De ervaring leert, dat over het algemeen scholen niet moeilijk doen om voor deze bijzondere vakanties extra schoolverlof te geven. (Soms komt het wel voor dat kinderen ter compensatie extra huiswerk meekrijgen). Indien de school om een bewijsbrief vraagt. Zijn we graag bereid deze ter beschikking te stellen.

Echter is extra verlof ook in de wetgeving verankert. Onder de volgende artikelen:

Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder (art.14/art. 11 onder g.)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd. Deze beslist over het verzoek.

Voor 'andere' gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen:

  • Bij ernstige (levensbedreigende) ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn;
  • Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof; geen maximale termijn vastgesteld.

Verlof kan bijvoorbeeld ook worden verleend indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (één van) de gezinsleden. Bepalend toetsingscriterium voor 'gewichtige omstandigheden' is met name of de omstandigheden buiten de wil om van de leerplichtige of zijn/haar ouders zijn gelegen.

anbi

roparun logo